O naší louce

  • Najdete nás

Na naší LOUCE SMYSLŮ si můžete vyzkoušet svůj čich u STROMU VŮNÍ, prověřit hmat u obří ruky, kde můžete zkusit VIDĚT RUKAMA, svůj zrak můžete ošálit u tabulí s OPTICKÝMI KLAMY, a popovídat si přes ZEMNÍ TELEFON. A všemi smysly vnímat krásy květin na KRAKONOŠOVĚ ZAHRÁDCE – nasát jejich vůni, pokochat se barvami, dotknout se jejich stonků i listů a poslechnout si, jak včelky a čmeláci čile pracují. A když budete mít CHUŤ, můžete si posedět na lavicích nebo si třeba něco opéct na ohni. A nebo si jen tak lehnout do trávy a odpočívat, zatímco děti si mohou zařádit na LUČNÍM HŘIŠTI.

Co to vlastně smysl je?

Smysl je schopnost organismu přijímat určitý druh informací z okolí – např. koncentraci určité chemické látky, přítomnost světla nebo charakteristiku vlnění okolního vzduchu. Tato informace je většinou přijímána specializovaným orgánem, který se pak označuje jako smyslový orgán. Přítomnost či nepřítomnost a stupeň rozvinutí určitého smyslu u daného biologického druhu závisí na způsobu jeho života. Například dravci mají často velmi dobrý zrak, psi mají výborný čich.

Tradičně se rozlišuje pět základních smyslů: chuť, čich, sluch, hmat a zrak. Toto rozlišení znal již Tomáš Akvinský a před ním už i Aristoteles (jak je patrno z jeho spisu „O duši“). Z pojetí pěti smyslů vychází i fráze „mít všech pět pohromadě“.

 

Základních 5 smyslů:

1. čich – čichové buňky v nose – červená
2. chuť – chuťové pohárky v ústech (na jazyku) – oranžová
3. zrak – orgán oko – žlutá
4. hmat – receptory v kůži – zelená
5. sluch – orgán ucho – modrá

Každému smyslu je na naší louce přidělena určitá barva a není to náhodné, je to podle prvních pěti čaker a jejich základních principů.