Obří ruka

  • Najdete nás

obri_ruka_logo

Přírodní telefon: Telefonování bez elektrického proudu?

Pokud se na předměty díváme jen očima, jsme schopni poznat, z čeho jsou jednotlivé objekty i na dálku, ale zvládnout tento úkol jen pomocí hmatu je mnohem obtížnější. U nevidomých lidí vede ztráta zraku automaticky ke zlepšení dalších smyslů, především
hmatu a dále i sluchu.

Poznali jste všechny objekty pouze hmatem?
Open the little doors and try to recognize what materials are the objects inside made from.

If we observe objects by eyes only, we are able to discover what is every object made from even from a distance, but to manage to do this only by touching is much harder. When people lose their eyesight and become blind, their other senses improve – mainly sense of touch and sense of hearing.

Did you recognize the objects by touching only?

obri ruka