Strom vůní

  • Najdete nás

strom vuni

Poznejte různé vůně! Vytáhněte zásuvku a přičichněte k různým vzorkům vůní. Dokážete jednotlivé vůně a pachy rozpoznat?

Člověk je schopen rozlišit tisíce různých vůní a pachů, ale je pro něj velmi obtížné je od sebe navzájem odlišit. Vůně můžeme v podstatě rozdělit do 7 kategorií: květinové (růže); základní (jahoda); zvířecí (pižmo); kafrové (eukalyptus), štiplavé (ocet); hnilobný zápach (zkažená vejce); éterické (máta).

Velmi důležitou roli hraje čich při rozpoznání chuti zkaženého jídla, jako ochrana před otravou. Proto je také nos umístěn tak blízko nad ústy a proto nám vlastně zkažené jídlo smrdí.
Recognize everyday aromas! Pull out drawer and smell the various fragnance samples. Can you characterize the scents?

A human can theoretically identify thousands differentscents, however i tis very difficult to distinguish between them. It helps to divide the basic description of fragnances into 7 classes: flowery (roses); essentials (strawbery); natural moschus (moschus); camphor style (camphor); sweatry, putrid (rotten eggs); stinging (vinegar).

The biological importance of the sense of smell lies originally in recognizing eddible food. This is the reason why the nose is situated above mouth and also why rotten food smells bad.

strom vuni