Optické klamy

  • Najdete nás

opticke_klamy_logo

Nerovné pruhy

Jsou jednotlivé vodorovné pruhy rovné?

Jednotlivé vodorovné pruhy se zdají být zdeformované a nerovné.

Uneven Stripes

Are the individual stripes straight?

The individual horizontal stripes seem deformed and uneven

pruhy

Více optických iluzí naleznete na naší Louce smyslů.

You can find more optical illusions at our meadow of senses.